#ToComLula #पितृपूजन_नरकगमन कहत सुनत सब दिन गए, उरझि न सुरझ्या मन. कही कबीर चेत्या नहीं, अजहूँ सो पहला दिन ईश्वर Tv… https://t.co/kfdHXgtTJD

#ToComLula #पितृपूजन_नरकगमन कहत सुनत सब दिन गए, उरझि न सुरझ्या मन. कही कबीर चेत्या नहीं, अजहूँ सो पहला दिन ईश्वर Tv… https://t.co/kfdHXgtTJD

Madhu (@Madhu78250467)Madhu

#jeene_ki_rah purn parmatma pap karam dand ki v Kat sakta h Janne ke liye padiye